หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^-^
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หัวดง   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 29 ก.ย 65 - 5 ต.ค 65) สำหรับรับ-ส่ง พนักงานครูเทศบาล ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.หัวดง   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 29 ก.ย 65 - 5 ต.ค 65) สำหรับรับ-ส่ง พนักงานครูเทศบาล ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.หัวดง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.หัวดง   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 29 ก.ย 65 - 5 ต.ค 65) สำหรับรับ-ส่ง พนักงานครูเทศบาล ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.หัวดง   จ้างปรับปรุงห้องอาบน้ำให้เป็นห้องน้ำชายและห้องอาบน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.หัวดง   จ้างก่อสร้างประปาถังน้ำใส บริเวณประปา OTOP ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการค่าหนังสือเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.น้ำไผ่   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการเสียงตามสาย จำนวน 4 จุด) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ในเมือง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.หาดงิ้ว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ - นาน้อยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหาดงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
อบต.หาดงิ้ว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ - นาน้อยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหาดงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
อบต.ขุนฝาง   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กข-๘๒๓๗ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.ตรอน   จ้างประกอบแผงโครงเหล็กสำหรับขึ้นรูป แพไฟ เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.บ้านด่านนาขาม   จ้างเหมาบริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยบ้านคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม บ้านนายนัน ถุงจินดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.บ้านด่านนาขาม   จ้างเหมาบริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยบ้านคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม บ้านนางสมคิด ศรีรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ท่าปลา   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.หัวดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ ๑๕,๙๔๗.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
อบต.ผักขวง   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขุดเปิดทางน้ำห้วยปลาก่อใต้ หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
อบต.ผักขวง   จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 363
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 593,344 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10