หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^-^
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดโคกงาม ถึงเมรุ หมู่ที่ 9 ตำบลผักขวง อำเภอทองเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดี สินแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลผักขวง อำเภอทองเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร เอี่ยมอ่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลผักขวง อำเภอทองเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ - ๑๘๒๖ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลผักขวง อำเภอทองเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว ถนนสายป้อมตำรวจ หมู่ที่ 1 ตำบลผักขวง อำเภอทองเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนา นายนภดล ปรางทอง หมู่ที่ 14 ตำบลผักขวง อำเภอทองเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ - 1826 อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุ 001-57-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทำงานและซ่อมแซมกล้อง CCTV บริเวณจุดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวงและบริเวณจุดหน้าโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สาย อต.3052 บ้านร้องลึก - เขาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สาย อต.3052 บ้านร้องลึก - เขาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนภาพ พร้อมทำสี ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สาย อต.3052 บ้านร้องลึก - เขาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแบคทีเรีย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]ซื้อตู้เหล็ก 3 ประตู (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายกลางป่าแดง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางเข้าฝายหลวงห้วยทับยอ บ้านเขาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดรับแขก (สำนักปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมขน) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 286,198 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10