หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^-^
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขุดเปิดทางน้ำห้วยปลาก่อใต้ หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน 1 ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อเก้าอีิ้ทำงานบุนวม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 610X1830X750 mm. จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบนนา หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายนายผล ถิ่นอุ่น หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายนาผักขวง หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 9 บ้านโคกงาม ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายข้างป้อมตำรวจ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมีใหญ่ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 30,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยปลาก่อ หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 30,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยผักขวง หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 20,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยผักขวง หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 20,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยขุนลาด หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 20,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยโศกเทศ หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 30,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ลำเหมืองน้ำมืด หมู่ที่ 15 บ้านโคกงาม ขนาดฝายกว้าง 3.30 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร มีปริมาตรน้ำกักเก็บหลังสร้างฝาย 20,000 ลูกบาศก์เมตร [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วตำบลผักขวง โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำและชุดกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง โดยการเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำและเปลี่ยนสารกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายพูน พิพิธภักดี หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 593,760 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10