::ประวัติ อบต.
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
::ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รอหน้า Facebook
 

 

 
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
 
 
       
 
 
 
         
       
 
         
 
   
     
     
     
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
119 หมู่ที่ 4 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 53230
โทร 0-5582-5043
Fax-0-5582-5043